Egzaminy

RODO - Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

 

Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z Art.13 RODO - dokumenty

 

 

Inspektor Ochrony Danych

Klauzula informacyjna -przesłanka umowy

Klauzula Informacyjna - przepis prawa

 

Biblioteka czynna:

 

PONIEDZIAŁEK 7.00 – 14.00
WTOREK 7.00 –  8.00; 9.35 – 15.00
ŚRODA 8.00 – 8.50; 9.35 – 12.20; 13.05 – 14.00
CZWARTEK 8.00 – 14.00
PIĄTEK 8.00 –  14.00


Strona główna

Wizyta zawodoznawcza do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Gorzowie Wlkp.

W dniu 17 października 2019r. uczniowie klas III i IV Technikum Ochrony Środowiska odwiedzili RIPOK w Gorzowie Wlkp. Po zakładzie oprowadzali nas pani technolog i pan kierownik. Młodzież miała okazję zobaczyć pryzmy kompostowe na kompostowni. W tym czasie trwało również przesiewanie jednej z pryzm kompostowych. Pani technolog opowiedziała o fazach procesu kompostowania i jego monitoringu. Kompost wyprodukowany na tej kompostowni może być wykorzystywany przyrodniczo i rolniczo. Natomiast na terenie zakładu uczniowie przeszli wzdłuż linii technologicznej sortowania odpadów i odzysku surowców. Wrażenie zrobiło na nas wielkość zakładu. Pan kierownik z zaangażowaniem opowiadał o czynnościach, które wykonywane są w zakładzie, możliwościach wykorzystania odzyskanych surowców, tak by jak najmniej odpadów trafiło na kwaterę. Widzieliśmy także kwaterę, która już będzie przechodziła do kolejnej fazy życia, czyli rekultywacji. Obok niej już jest przygotowana nowa kwatera, której koszt budowy to ok. 6 mln. złotych……. a jak powiedział nam pan kierownik za ok 60 lat w miejscu starej kwatery mogą być wybudowane np. budynki lub przygotowany teren do rekreacji. Widzieliśmy także stację do przetwarzania metanu pozyskanego z kwatery, na której składowane są odpady. Metan jest przetwarzany na energię elektryczną i cieplną wykorzystywaną na własne potrzeby zakładu. Pan kierownik i pani technolog przeprowadzili także mini konkurs, zadając pytania dotyczące wizyty. Laureatkami zostały Natalia Socha (kl.IV) i Aleksandra Marciniak(kl. III) , a w nagrodę otrzymały drobne upominki. Następnie zostaliśmy zaproszeni na ul. Teatralną, do siedziby INNEKO, do której należy RIPOK. Tam czekała na nas kawa, herbata oraz pączki a także wykład na temat znaczenia segregowania odpadów. Składamy serdeczne podziękowania pracownikom Grupy Kapitałowej INNEKO za umożliwienie zwiedzania RIPOK-u a także zaangażowanie i serdeczne przyjęcie. Dziękujemy.

Katarzyna Skwirut i Marek Biesiada

Dzień Edukacji Narodowej

W piątek, dn. 18 października 2019 roku, miejsce miała uroczysta akademia.

Myślą przewodnią spotkania były słowa o właściwych relacjach pomiędzy kadrą pedagogiczną, rodzicami, organem prowadzącym oraz uczniami, gdyż sukces w dydaktyce i wychowaniu młodego pokolenia gwarantuje tylko współpraca i wzajemny szacunek.

Dyrektor szkoły podkreślił, że jest to dzień szczególny dla wszystkich pracowników oświaty, wszystkich tych, którzy poświęcają swą energię, aby kształcić, umacniać i wzbogacać osobowość młodych pokoleń.

Tradycyjnie dyrektor szkoły wręczył nagrody wyróżnionym nauczycielom i pracownikom obsługi.

Jarosław Kucharczyk

Wizyta zawodoznawcza w Stacji Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków

W dniu 10 października klasy: III i IV Technikum Ochrony Środowiska odwiedziły SUW w Choszcznie. W czasie wycieczki uczniowie zobaczyli z bliska jak wyglądają studnie ujęć wody podziemnej, piezometry. Widzieli linię technologiczną uzdatniania wody. Cały proces jest zautomatyzowany , a do dezynfekcji nie używa się chloru. Przeprowadzona modernizacja stacji uzdatniania wody, nowa linia technologiczna, w tym układy napowietrzania, odgazowywania i dezynfekcji sprawiły, że Choszczno ma dziś najlepszą wodę w województwie zachodniopomorskim. Ta inwestycja kosztowała około 8,5 miliona złotych. Dodatkowo mieliśmy okazję nową oczyszczalnię ścieków. Oczyszczalnia jest mechaniczno-biologiczna z wykorzystaniem osadu czynnego. Zobaczyliśmy poszczególne etapy oczyszczania mechanicznego i biologicznego wraz z zagospodarowaniem osadu nadmiernego, z którego produkowany jest nawóz. Koszt inwestycji to ok. 40 mln zł. Po zakładzie oprowadzali nas Pan Paweł Gałwa- zastępca kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Pan Marcin Zimmer- technolog. Składamy serdeczne podziękowania Panom, którzy z pasją opowiadali nam o pracy zakładu.

Katarzyna Skwirut i Marek Biesiada

Wizyta zawodoznawcza w Oczyszczalni Ścieków w Strzelcach Krajeńskich

W dniu 02 października klasa III B Technikum Ochrony Środowiska odwiedziła Oczyszczalnię Ścieków w Strzelcach Krajeńskich. Naszym przewodnikiem po zakładzie była pani kierownik- Honorata Krzysiek-Minkiewicz. Dzięki życzliwości Pani kierownik mieliśmy okazję zwiedzić zakład i przyjrzeć się z bliska procesowi oczyszczania ścieków. Oczyszczalnia ścieków, którą odwiedziliśmy jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną. Widzieliśmy proces mechanicznego oczyszczania ścieków, powstające odpady w tym etapie oraz komory biologicznego oczyszczania ścieków. Dowiedzieliśmy się także w jaki sposób zagospodarowane zostają osady . Zostaliśmy zaproszeni do laboratorium, gdzie pod mikroskopem oglądaliśmy organizmy osadu czynnego. Bohaterem drugiego planu był piesek, który dzielnie nam towarzyszył. Składamy serdeczne podziękowania Pani kierownik- Honoracie Krzysiek-Minkiewicz za życzliwe przyjęcie i przekazanie ważnych informacji z ogromnym zaangażowaniem .

Katarzyna Skwirut

Otrzęsiny Klas Pierwszych

25 września 2019 r. miały miejsce Otrzęsiny Klas Pierwszych, w trakcie których uczniowie tychże klas wykonywali szereg zadań przygotowanych przez Samorząd Uczniowski.

Najlepiej wykonywali je uczniowie klasy I CT, którzy drużynowo zajęli pierwsze miejsce.

Uczniowie klas pierwszych chętnie brali udział w otrzęsinach, gdyż mogli się pokazać z jak najlepszej strony, a poza tym mieli okazję poznać starszych kolegów.

Z kolei uczniowie starszych klas poznali pierwszaków, co również dobrze wpływa na wytworzenie miłej i sympatycznej atmosfery w szkole.

JK

Wywiadówka

Spotkanie z rodzicami (wywiadówka) odbędzie się w czwartek - 12 września. Zebranie rozpoczyna się spotkaniem z Dyrekcją Szkoły w auli szkolnej o godz. 17.

Rozpoczęcie roku szkolnego

W poniedziałek, dn. 02 września 2019 roku, na placu apelowym przed szkołą, miała miejsce uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020.

Dyrektor CKZiU, mgr. inż. Jerzy Barczycki, grono pedagogiczne oraz wszyscy pracownicy szkoły życzą uczniom samych miłych chwil tudzież zadowolenia z rozwoju własnych osobowości.

W poczet uczniów przyjęto spore grono pierwszaków, którzy złożyli tradycyjne ślubowanie.

Aby nowy rok szkolny przyniósł jak najlepsze wyniki i był inspiracją do dalszych pozytywnych i ciekawych działań!

Jarosław Kucharczyk

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information