Egzaminy

RODO - Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

 

Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z Art.13 RODO - dokumenty

 

 

Inspektor Ochrony Danych

Klauzula informacyjna -przesłanka umowy

Klauzula Informacyjna - przepis prawa

 

Biblioteka czynna:

 

PONIEDZIAŁEK 7.00 – 14.00
WTOREK 7.00 –  8.00; 9.35 – 15.00
ŚRODA 8.00 – 8.50; 9.35 – 12.20; 13.05 – 14.00
CZWARTEK 8.00 – 14.00
PIĄTEK 8.00 –  14.00


 

Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich
(technikum 4-letnie dla absolwentów gimnazjum):

Na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 roku Nr 26, poz. 232) oraz zarządzenia nr 10/2008 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zasad rekrutacji uczniów do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok 2008/2009 wprowadza się następujące warunki i tryb przyjmowania uczniów do szkół:

1. O przyjęciu do technikum decyduje suma punktów zdobytych przez osobę ubiegającą się o przyjęcie w tym:

 1. za wyniki egzaminu gimnazjalnego (łącznie za część humanistyczną i matematyczno – przyrodniczą) – maksymalnie 100 pkt.,
 2. za ocenę z języka polskiego, języka obcego, matematyki i informatyki:
  • ocena celująca – 18 pkt.
  • cena bardzo dobra – 17 pkt.
  • ocena dobra – 14 pkt.
  • ocena dostateczna – 8 pkt.
  • ocena dopuszczająca - 2 pkt.
 3. za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt.
 4. aktywność społeczna - 3 pkt.

 2. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia decyduje:

 1. posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych
       do    kształcenia w określonym zawodzie,
 2. ukończenie gimnazjum ( świadectwo ukończenia szkoły ),
 3. posiadanie umowy o praktyczną naukę zawodu, podpisanej przez pracodawcę,
 4. w przypadku większej liczby kandydatów od liczby miejsc, oprócz spełnienia
      warunków wymienionych w pkt. 2.2 i 2.3, zostaną zastosowane kryteria punktowe
      określone w pkt. 1. 
 

Terminy rekrutacji:

 1. składanie podań do wybranej przez kandydata szkoły:
  od 13 maja do 17 czerwca 2019 roku; (podania dostępne w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły)
 2.  składanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego – od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 roku;
 3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych –  04 lipca 2019 roku o godz. 12.00;
 4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego –  do 11 lipca 2019 roku do godz. 15.00;
 5. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych –  12 lipca 2019 roku o godz. 12.00.

 

Regulamin rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich
(technikum 5-letnie dla absolwentów szkoły podstawowej):

Na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 roku Nr 26, poz. 232) oraz zarządzenia nr 10/2008 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zasad rekrutacji uczniów do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok 2008/2009 wprowadza się następujące warunki i tryb przyjmowania uczniów do szkół:

1. O przyjęciu do technikum decyduje suma punktów zdobytych przez osobę ubiegającą się o przyjęcie w tym:

 1. za wyniki egzaminu ósmoklasisty(łącznie za część humanistyczną i matematyczno – przyrodniczą) – maksymalnie 100 pkt.,
 2. za ocenę z języka polskiego, języka obcego, matematyki i informatyki:
  • ocena celująca – 18 pkt.
  • cena bardzo dobra – 17 pkt.
  • ocena dobra – 14 pkt.
  • ocena dostateczna – 8 pkt.
  • ocena dopuszczająca - 2 pkt.
 3. za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt.
 4. aktywność społeczna - 3 pkt.

 2. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia decyduje:

 1. posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych
       do    kształcenia w określonym zawodzie,
 2. ukończenie szkoły podstawowej ( świadectwo ukończenia szkoły ),
 3. posiadanie umowy o praktyczną naukę zawodu, podpisanej przez pracodawcę,
 4. w przypadku większej liczby kandydatów od liczby miejsc, oprócz spełnienia
      warunków wymienionych w pkt. 2.2 i 2.3, zostaną zastosowane kryteria punktowe
      określone w pkt. 1. 
 

Terminy rekrutacji:

 1. składanie podań do wybranej przez kandydata szkoły:
  od 13 maja do 17 czerwca 2019 roku; (podania dostępne w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły)
 2.  składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty – od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 roku;
 3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych –  04 lipca 2019 roku o godz. 12.00;
 4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach wynikach egzaminu ósmoklasisty –  do 11 lipca 2019 roku do godz. 15.00;
 5. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych –  12 lipca 2019 roku o godz. 12.00.

 

ZAPRASZAMY!

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information