Egzaminy

RODO - Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

 

Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z Art.13 RODO - dokumenty

 

 

Inspektor Ochrony Danych

Klauzula informacyjna -przesłanka umowy

Klauzula Informacyjna - przepis prawa

 

Biblioteka czynna:

 

PONIEDZIAŁEK 7.00 – 14.00
WTOREK 7.00 –  8.00; 9.35 – 15.00
ŚRODA 8.00 – 8.50; 9.35 – 12.20; 13.05 – 14.00
CZWARTEK 8.00 – 14.00
PIĄTEK 8.00 –  14.00


Strona główna

SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY

Dnia 13 listopada 2019r. odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny, w którym udział wzięło 9 uczniów klas trzecich i czwartych technikum. Wyniki konkursu prezentują się następująco:

  1. miejsce – Piotr Żółkiewski kl. IV AT,
  2. miejsce – Dominik Matuszewski kl. IV AT,
  3. miejsce – Tomasz Gruszczyński kl. IV AT.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia podczas konkursu powiatowego.

Małgorzata Wojtylewska

Odśpiewanie hymnu państwowego RP

Dn. 08 listopada 2019 r., aby uczcić 101. rocznicę odzyskania przez nasz kraj Niepodległości, o godz. 11.11 wspólnie odśpiewano na placu apelowym cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”.

Odśpiewanie hymnu przez młodzież, łącznie z dyrekcją, nauczycielami szkoły oraz pracownikami administracji i obsługi, stało się znaczącym akcentem, kojarzącym się z naszym świętem narodowym.

Jarosław Kucharczyk

SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

07 listopada uczniowie naszej szkoły przystąpili do rozwiązywania testu językowego. Musieli wykazać się umiejętnością rozumienia tekstu słuchanego, czytanego oraz znajomością słownictwa i gramatyki angielskiej. W konkursie wzięli udział uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych technikum. Reprezentanci tych klas wykazali się doskonałym przygotowaniem. Konkurs zorganizowali: Marek Florczak, Agnieszka Florczak, Marta Dzioch-Stadler. Oto wyniki konkursu:

1 miejsce Jankowski Radosław

2 miejsce Bartosik David

3 miejsce Rębas Kacper

Zwycięzcom konkursu gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów, a pozostałych uczniów zachęcamy do dalszego doskonalenia swoich umiejętności językowych.

Wizyta zawodoznawcza do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Gorzowie Wlkp.

W dniu 17 października 2019r. uczniowie klas III i IV Technikum Ochrony Środowiska odwiedzili RIPOK w Gorzowie Wlkp. Po zakładzie oprowadzali nas pani technolog i pan kierownik. Młodzież miała okazję zobaczyć pryzmy kompostowe na kompostowni. W tym czasie trwało również przesiewanie jednej z pryzm kompostowych. Pani technolog opowiedziała o fazach procesu kompostowania i jego monitoringu. Kompost wyprodukowany na tej kompostowni może być wykorzystywany przyrodniczo i rolniczo. Natomiast na terenie zakładu uczniowie przeszli wzdłuż linii technologicznej sortowania odpadów i odzysku surowców. Wrażenie zrobiło na nas wielkość zakładu. Pan kierownik z zaangażowaniem opowiadał o czynnościach, które wykonywane są w zakładzie, możliwościach wykorzystania odzyskanych surowców, tak by jak najmniej odpadów trafiło na kwaterę. Widzieliśmy także kwaterę, która już będzie przechodziła do kolejnej fazy życia, czyli rekultywacji. Obok niej już jest przygotowana nowa kwatera, której koszt budowy to ok. 6 mln. złotych……. a jak powiedział nam pan kierownik za ok 60 lat w miejscu starej kwatery mogą być wybudowane np. budynki lub przygotowany teren do rekreacji. Widzieliśmy także stację do przetwarzania metanu pozyskanego z kwatery, na której składowane są odpady. Metan jest przetwarzany na energię elektryczną i cieplną wykorzystywaną na własne potrzeby zakładu. Pan kierownik i pani technolog przeprowadzili także mini konkurs, zadając pytania dotyczące wizyty. Laureatkami zostały Natalia Socha (kl.IV) i Aleksandra Marciniak(kl. III) , a w nagrodę otrzymały drobne upominki. Następnie zostaliśmy zaproszeni na ul. Teatralną, do siedziby INNEKO, do której należy RIPOK. Tam czekała na nas kawa, herbata oraz pączki a także wykład na temat znaczenia segregowania odpadów. Składamy serdeczne podziękowania pracownikom Grupy Kapitałowej INNEKO za umożliwienie zwiedzania RIPOK-u a także zaangażowanie i serdeczne przyjęcie. Dziękujemy.

Katarzyna Skwirut i Marek Biesiada

Dzień Edukacji Narodowej

W piątek, dn. 18 października 2019 roku, miejsce miała uroczysta akademia.

Myślą przewodnią spotkania były słowa o właściwych relacjach pomiędzy kadrą pedagogiczną, rodzicami, organem prowadzącym oraz uczniami, gdyż sukces w dydaktyce i wychowaniu młodego pokolenia gwarantuje tylko współpraca i wzajemny szacunek.

Dyrektor szkoły podkreślił, że jest to dzień szczególny dla wszystkich pracowników oświaty, wszystkich tych, którzy poświęcają swą energię, aby kształcić, umacniać i wzbogacać osobowość młodych pokoleń.

Tradycyjnie dyrektor szkoły wręczył nagrody wyróżnionym nauczycielom i pracownikom obsługi.

Jarosław Kucharczyk

Wizyta zawodoznawcza w Stacji Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków

W dniu 10 października klasy: III i IV Technikum Ochrony Środowiska odwiedziły SUW w Choszcznie. W czasie wycieczki uczniowie zobaczyli z bliska jak wyglądają studnie ujęć wody podziemnej, piezometry. Widzieli linię technologiczną uzdatniania wody. Cały proces jest zautomatyzowany , a do dezynfekcji nie używa się chloru. Przeprowadzona modernizacja stacji uzdatniania wody, nowa linia technologiczna, w tym układy napowietrzania, odgazowywania i dezynfekcji sprawiły, że Choszczno ma dziś najlepszą wodę w województwie zachodniopomorskim. Ta inwestycja kosztowała około 8,5 miliona złotych. Dodatkowo mieliśmy okazję nową oczyszczalnię ścieków. Oczyszczalnia jest mechaniczno-biologiczna z wykorzystaniem osadu czynnego. Zobaczyliśmy poszczególne etapy oczyszczania mechanicznego i biologicznego wraz z zagospodarowaniem osadu nadmiernego, z którego produkowany jest nawóz. Koszt inwestycji to ok. 40 mln zł. Po zakładzie oprowadzali nas Pan Paweł Gałwa- zastępca kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Pan Marcin Zimmer- technolog. Składamy serdeczne podziękowania Panom, którzy z pasją opowiadali nam o pracy zakładu.

Katarzyna Skwirut i Marek Biesiada

Wizyta zawodoznawcza w Oczyszczalni Ścieków w Strzelcach Krajeńskich

W dniu 02 października klasa III B Technikum Ochrony Środowiska odwiedziła Oczyszczalnię Ścieków w Strzelcach Krajeńskich. Naszym przewodnikiem po zakładzie była pani kierownik- Honorata Krzysiek-Minkiewicz. Dzięki życzliwości Pani kierownik mieliśmy okazję zwiedzić zakład i przyjrzeć się z bliska procesowi oczyszczania ścieków. Oczyszczalnia ścieków, którą odwiedziliśmy jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną. Widzieliśmy proces mechanicznego oczyszczania ścieków, powstające odpady w tym etapie oraz komory biologicznego oczyszczania ścieków. Dowiedzieliśmy się także w jaki sposób zagospodarowane zostają osady . Zostaliśmy zaproszeni do laboratorium, gdzie pod mikroskopem oglądaliśmy organizmy osadu czynnego. Bohaterem drugiego planu był piesek, który dzielnie nam towarzyszył. Składamy serdeczne podziękowania Pani kierownik- Honoracie Krzysiek-Minkiewicz za życzliwe przyjęcie i przekazanie ważnych informacji z ogromnym zaangażowaniem .

Katarzyna Skwirut

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information