• ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

   • Organizacja roku szkolnego

    Lp.

    Wyszczególnienie

    Terminy

    1.  

    Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    01 września 2021 r.

    1.  

    Zimowa przerwa świąteczna

    23 – 31 grudnia 2021 r.

    1.  

    Ferie zimowe

    17 stycznia – 30 stycznia 2022 r.

    1.  

    Wiosenna przerwa świąteczna

    14 – 19 kwietnia 2022 r.

    1.  

    Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

    29 kwietnia 2022 r.

    1.  

    Egzamin maturalny

    Ustali dyrektor CKE

    1.  

    Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

     • Etap pisemny

     

     • Etap praktyczny

     

     

    Ustali dyrektor CKE

    1.  

    Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

    - dni ustawowo wolne

     

     

     

    -  dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

     

     

     

     

     

     

    1 i 6 stycznia 2022 r.

    17 czerwca 2022 r.

     

     

    15 października 2021 r.

    12 listopada 2021 r.

    7, 11 stycznia 2022 r.

    2 maja 2022 r.

    21 czerwca 2022 r.

     

    1.  

    Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    24 czerwca 2022r.

    1.  

    Ferie letnie

    25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

    1.  

    Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

    Ustali dyrektor CKE

    1.  

    Poprawkowe egzaminy klasyfikacyjne

    22 – 23 sierpnia 2022r.