• ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

   • Organizacja roku szkolnego

    Lp.

    Wyszczególnienie

    Terminy

    1.  

    Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    04 września 2023 r.

    1.  

    Zimowa przerwa świąteczna

    23 – 31 grudnia 2023 r.

    1.  

    Ferie zimowe

    12 lutego – 25 lutego 2024 r.

    1.  

    Wiosenna przerwa świąteczna

    28 marca – 02 kwietnia 2024 r.

    1.  

    Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych

    26 kwietnia 2024 r.

    1.  

    Egzamin maturalny

    07 - 24.05.2024 r.

    1.  

    Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

     • Etap pisemny

     

     • Etap praktyczny

    12 stycznia 2024 r.

    07 czerwca 2024 r.

     

    09 stycznia 2024 r.

    16 stycznia 2024 r.

    03 czerwca 2024 r.

    3 - 19 czerwca 2024 r.

    1.  

    -  dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

     

     

     

     

     

     

    13 października 2023 r.

    2 maja 2024 r.

    31 maja 2024r.

     

     

    6, 7, 8, 9, 10 maja 2024 r.

     

    1.  

    Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    21 czerwca 2024r.

    1.  

    Ferie letnie

    24 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

    1.  

    Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

    20, 21 sierpnia 2024 r.

    1.  

    Poprawkowe egzaminy klasyfikacyjne

    22 – 23 sierpnia 2024 r.