• Historia – ewolucja nazwy szkoły

    • 1951
     • Państwowa Szkoła Praktyków Specjalistów, Młodszych Mechaników Objazdowych

      Centralny Zarząd Szkolenia Rolniczego otworzył w Strzelcach Krajeńskich Państwową Szkołę Praktyków Specjalistów, Młodszych Mechaników Objazdowych

    • 1952
     • Technikum Mechaniki Rolnej

      Szkoła otrzymała nową nazwę

    • 1953
     • Państwowe Technikum Mechanizacji Rolnictwa

      Państwowe Technikum Mechanizacji Rolnictwa

      Nastąpiła dalsza zmiana nazwy szkoły na Państwowe Technikum Mechanizacji Rolnictwa.

    • 1974
     • Państwowego Technikum Mechanizacji Rolnictwa im. Stefana Biedrzyckiego

      Szkoła otrzymała oficjalną nazwę Państwowego Technikum Mechanizacji Rolnictwa im. Stefana Biedrzyckiego

    • 1982
     • Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa

      Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa

      Dnia 13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny na terenie całego kraju. W związku z tym od 14 grudnia 1981 roku do 3 stycznia 1982 roku wprowadzono przerwę w zajęciach dydaktycznych. W 1982 roku nastąpiła zmiana nazwy placówki na Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa

    • 1998
     • Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego

      Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego

      01 grudnia 1998 roku zmieniono nazwę szkoły na "Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego"

    • 2002
     • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego

      Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego

      Kolejna zmiana nazwy instytucji oświatowej miała miejsce dn. 01 września 2002 r. i szkoła funkcjonowała do niedawna jako Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego (ZSCKU).

    • 2017
     • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

      Od dn. 01 sierpnia 2017 r. szkoła nosi natomiast nazwę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich (CKZiU).