• Oferta edukacyjna

    •  

     NASZA OFERTA

      

      

      

     Technikum kształcące
     w następujących zawodach:

     1. Technik informatyk


       
     2. Technik pojazdów samochodowych       
     3. Technik architektury krajobrazu


       
     4. Technik ochrony środowiska       

     Branżowa Szkoła I stopnia 
     kształcąca w zawodach:

     1. Mechanik pojazdów samochodowych


       
     2. Wielozawodowa


       

      

      

     Nasze atuty

     • bogata baza dydaktyczna
      • pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesne, specjalistyczne pomoce dydaktyczne,
      • zmodernizowane i wyremontowane warsztaty szkolne,
      • zaplecze sportowe – sale gimnastyczne, kompleks boisk,
     • wyjątkowa - wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna,
     • wieloletnia tradycja w kształceniu młodzieży,
     • brązowy medal w ogólnopolskim rankingu Perspektyw
     • akredytowany ośrodek egzaminacyjny w następujących zawodach:
      • technik pojazdów samochodowych,
      • technik informatyk,
      • technik architektury krajobrazu,
      • technik ochrony środowiska,
      •  mechanik pojazdów samochodowych.
     • możliwość zdobycia prawa jazdy kat. „B”,
     • przyjazna atmosfera,
     • możliwość udziału w projektach unijnych,
     • wycieczki edukacyjne
       

      

     Kursy doskonalące

      

     ZAPRASZAMY!