• Rada Rodziców - wpłaty

   •  

    Dobrowolne wpłaty na Radę Rodziców
    można dokonywać na konto nr:


    66 1240 3611 1111 0000 4171 4225


    Bank Pekao S.A.
    I O. W Strzelcach Kraj.
    ul. Sienkiewicza 5
    66-500 Strzelce Krajeńskie

     

    W tytule wpłaty proszę podać:

    Imię i nazwisko ucznia oraz klasę.